NÕUSTAMINE

Õpilaste ning perede nõustamist viin läbi Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu).

Kui teil on mureks lapse edasijõudmine koolis, õppimine kodus või erivajadusest tulenevad raskused suhtlemises ja õppimises, siis olete oodatud.

Mida saan teha?

Kuulan ära lapse ja lapsevanema. Lepime kokku edasise tegevusplaani. Vajadusel koostan eripedagoogilise hinnangu õpilase kohta. Uurin lapse arengu eakohasust, tema õpioskusi, enesekindlust ja koolilapse puhul õppekava ainealaseid teadmisi. Selgitame ühiselt välja, milles laps kõige enam tuge vajab. Oma keskuses teen koostööd ka teiste spetsialistidega (psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog).

Kuidas edasi?

  • Arendan õpioskusi ja õpetan riikliku õppekava alusel.
  • Nõustan lapsevanemat, kuidas erivajadusega last toetada ning kuidas ennast vanemana jõustada.
  • Jagan soovitusi koju ja kooli, kuidas edasi tegutseda. Kuidas koolis individuaalset õppekava koostada? Millised arengusuunad fookusesse võtta ning milliseid toetavaid meetmeid kasutada?
  • Vajadusel lähen ka kooli, et õpetajate ringis kokkuleppeid teha, soovitusi ja mõtteid vahetada.
  • Vajadusel annan perele kaasa omapoolse hinnangu ning soovitan kliinikumi täiendavaid uuringuid.
  • Vajadusel soovitan pöörduda maakondliku nõustmismeeskonna poole (Rajaleidja, tänane Haridus- ja Noorteamet)

Võta minuga ühendust: merikerand@gmail.com või merike.rand@tugiteenused.tartu.ee

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close