Lugemise ja kirjutamise eeloskused: häälik- ja foneemanalüüs

MÄNGE HÄÄLIKANALÜÜSI OSKUSTE KUJUNDAMISEKS

 • Häälikute matkimine (nt mesilase sumin)
 • Häälimise matkimine. Õp ütleb ette laps matkib. M-u-n-a
 • Hääldusvigade tajumine (verifikseerimine) – õp. ütleb valesti, laps parandab.
 • Robotimäng – häälikhaaval rääkimine.
 • Ühe ja sama häälikuga sõnade nimetamine. Nt õun, mõru, tõru, …
 • Püüa pall. Püüa nt sõna viimane häälik.
 • Autode laadimine. Sea pildid või sõnad õige auto juurde. R-auto, L-auto
 • Eva hoolitseb e-ga, Kaie k-ga algavate loomade eest. Mõtle loomi!
 • Matkamäng – Siim ja Peeter. Milliseid asju kannavad sõbrad?
 • Täidan laeva (hääliku olemasolu, positsioon) Nt teine häälik o : moosiga, sodiga, …
 • Poemäng – laual mänguasjad. Kui ütled õigesti 1. vm hääliku, saad asja omale.
 • Keelatud häälik. Õpetaja ütleb nt kartul, aga laps ei tohi öelda r-häälikut – ka_tul
 • Sõnaketi mäng. Ütle järgmine sõna. Kartul – lumi – isa- …
 • Sama mis eelmine, aga piltidega rida.
 • Tähestiku lugemine – STOP! – ütle selle häälikuga sõnu
 • Häälikute asendamine. Nt kassi pilt ja tassi pilt, milline häälik on vahetatud?
 • Lastele on antud oma täht. Õp ütleb sõna, lapsed seavad end õigesse järjekorda.
 • Millist häälikut mõtlesin? Pildireas kuni 5 pilti, milline häälik kordub kõigis sõnades?
 • Häälikute kodu. Tõmba niimitu kriipsu kui on sõnas häälikuid. _ _ _ _ muna
 • Tõmba kriipsud ja märgi kriipsule ainult nt 3. häälik _ _ n _    kena
 • Kelle kodu? Maja, kus on aknaid nt 5, paneme sinna elama loomad, kelle nimetuses on 5 häälikut. Tuleb põder. Kas laseme sisse? Aga kui tuleb m-ä-g-e-r? jah 🙂
 • Sõnade ladumine etteantud häälikutega. I; M; L; U
 • Kalamäng
  • iga laps saab aplikatsiooni, otsitakse u- häälikut, kui on – tõstetakse kala.
  • Seejärel lõigatakse kala kolmeks: pea kereosa         saba
  • Tõsta üles õige osa! uss       tuuli              tuul
 • Pildi joonistamine rühmatööna. Kõik sama häälikuga või häälikut sisaldavate sõnadega.
 • Lauamäng. Kui veeratab täringuga kuue, peab ütlem 6-häälikulise sõna
 • Või ilma täringuta – Kes vastab õigesti, mitmes häälik on?.., saab nupuga sammu edasi.
 • Laps leiab kinderi munast hääliku. Mõtle…
  • nii palju sõnu kui tead
  • nt 4-häälikulisi sõnu
  • lause või sõnapaar, kus sõnad algavad antud häälikuga.
 • Klaverimäng. Pane sõrm sellele klahvile, mis värvi on häälik. Kõrvuti on sinine, punane, roheline ruut, rütmikott.  L E I B. Puudutab laps vastavalt sinist, punast, punast, rohelist ruutu ehk klahvi.

Lapsevanemale:

Kuidas õpetada laps häälima https://tugiteenused.tartu.ee/wp-content/uploads/2015/01/H%C3%A4%C3%A4limine-bro%C5%A1%C3%BC%C3%BCr-1.pdf

Kui lugemine on lapsele raske https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2019/07/Logopeed_A4_veebi.pdf

Düsleksiaga laste vanemate toetamine https://www.logopeed.ee/images/dokumendid/dysleksiaga_laste_vanemate_toetamine.pdf

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close