KOOLITUSTE TEEMAD

Õpiraskustega õpilaste kaasamine. Lugemis- ja kirjutamisraskused

Õpiraskustega õpilaste kaasamine. Õpiraskused matemaatikas

Eesti keele ja/või matemaatika õppe jõukohastamine, sh õpitulemuste vähendamine riikliku õppekava raames

Õppe individualiseerimine. Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine

Autismispektriga õpilane tavaklassis – koolitus õpetajatele

ATHga õpilane tavaklassis – koolitus õpetajatele

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilaste vanemate nõustamine (koolitus vanematele ja lapsega tegelevatele spetsialistidele)

Kuidas hallata tähelepanu? Keskendumisraskustega õpilastele eneseregulatsioonioskuste õpetamine

Kooli tugimeeskonna areng, meeskonnatöö tõhustamine, HEVKO roll selles

Õpetaja nõustamisoskused (toetusoskused kolleegile, lapsevanemale)

Haridusliku erivajadusega õpilasele pedagoogilis-psühholoogilise hinnangu koostamine. Tugimeetmete tõhususe hindamine. Individuaalse arengu jälgimise kaardi (IAJK) täitmine meeskonnatööna.

Vastavalt teie vajadustele paneme paika teemad, õpiväljundid ning täpsustame koolituse sisu.

TAGASISIDE ÕPPIJATELT

Tahan koolitajale öelda:
“Tänan huvitava, näidetest pikitud loengupäeva eest. Alati on hea kuulata spetsialisti, kellel on teoreetilised teadmised ja praktiline kogemus.
Hindan kõrgelt praktikuid, kes oskavad teistele oma valdkonna teadmised koos heade näidetega edasi anda.
Aitäh!”

“Soovin tänada väga huvitavate ja inspireerivate loengute eest. Nagu spordis öeldakse, et olete 100- protsendiliselt pühendunud mängule.
Õppejõud on väga professionaalne, oma töös kogenud, inimesena sõbralik.”Tänan!

“Sain kinnitust oma tööle, et olen õigel teel.
Väga huvitav ja kordaläinud päev Teiega. Aitäh!”

“Väga sisukas loeng, õppejõud on oma ala asjatundja.
Meeldiv kuulata spetsialisti, kelle on head näited oma praktikast, tunneb hästi oma erialast valdkonda. Tänan!”

“Suur tänu! Päev oli huvitav, möödus kiiresti. Oli kohtu, kus tundsin, et pean õppima ei ütlema ja mõnes kohas tundsin, et olenevalt juhtumist ma ikkagi nihutan raame ja mõtlen laiemalt. Parimate soovidega ning taaskohtumisi ootama jäädes.
Aitäh imeline inimene!”

“Väga inspireeriv ja soe õppejõud.”
“Loengud väga huvitavad ja informatiivsed.”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close